Leiderschap

Recent heb ik het jaarlijkse Compassion seminar ‘Leiderschap voor een hoger doel’ mogen bijwonen. Met een line-up van topsprekers, zoals Ben Tiggelaar, Jan van Setten en Santiago ‘Jimmy’ Mellado, president en CEO van Compassion International. Als niet-christen interpreteerde ik de titel van dit seminar als leidinggeven vanuit een groot maatschappelijk belang, waarbij de nadruk zal liggen op de mens en zijn talenten.

Maar al snel werd Jezus erbij gehaald.

Het Compassion leiderschapsseminar combineert namelijk inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek met lessen vanuit de praktijk en vanuit een bijbels perspectief. Prima! In het kader van mijn persoonlijk leiderschap hartstikke goed en inspirerend om eens vanuit dát hogere doel te luisteren naar de leiderschapslessen van deze topsprekers. En om maar meteen met de deur in huis te vallen citeer en deel ik graag de drie leiderschapslessen die we volgens Ben Tiggelaar van Jezus kunnen leren.

  1. HET GAAT OM JE HELE WEZEN; waarbij compassie en vergeving centraal staan. Het gaat om het vermogen om vrijwillig afstand te doen van je rechten, als dat voor de gemeenschap beter is.
  2. EERST DIENEN, DAN LEIDEN; we zijn allemaal in de eerste plaats elkaars dienaars. Leiderschap is allereerst een manier om anderen te helpen.
  3. DE WERELD TOT BLOEI BRENGEN; dienend leiden, waarbij liefde, vrede en gerechtigheid centraal zouden moeten staan. Hoe kan ik als leider een ander tot ontwikkeling brengen?

Bij mij brachten deze lessen een diep gevoel van respect teweeg. En een verlangen om ook ooit zo’n leider te kunnen zijn. Natuurlijk doen we ontzettend ons best met zijn allen, vanuit de beste intenties. Maar ik ben er niet van overtuigd dat we in de hedendaagse wereld voldoende stil staan bij dergelijke lessen. Dat is toch ook schier onmogelijk in een wereld waar we voortdurend worden geconfronteerd met regelzucht, eigenbelang en zelfverrijking. Een wereld waarin verandering de enige constante is.

VUCA

Juist in deze ‘VUCA-world’ (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) waarin we leven. VUCA is een acroniem om de continu veranderende, vaak onduidelijke wereld met hoge onzekerheid en complexiteit te duiden. Juist in deze wereld is het van belang om compassie te tonen, om de intentie te waarderen in plaats van het gedrag blindelings af te straffen. En te gaan voor gerechtigheid en de wens om anderen te helpen.

“What fuels your leadership?!”

Juist nu is het belangrijk om na te denken over wat jou als leider drijft!

En hier dan ook naar te handelen, zo goed en zo kwaad als het gaat.

Dat is niet eenvoudig, zoals Santiago ‘Jimmy’ Mellado die avond al zei:

“It’s hard to overcome world’s voice of success”.

Slotsom

Handel vanuit respect en niet uit angst en vanuit de overtuiging jezelf te moeten bewijzen. Train jezelf om te kunnen dienen en laat de wens tot controle eens los. Laat dat gevoel alsmaar meer te moeten hebben links liggen, zodra je het ambt van leider aanvaardt, gaat het niet meer over jezelf. Voeg waarde toe aan de mens en breng die ander tot ontwikkeling en bloei. Dat is volgens mij leiderschap voor een hoger doel!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *