Leiderschap

Recent heb ik het jaarlijkse Compassion seminar ‘Leiderschap voor een hoger doel’ mogen bijwonen. Met een line-up van topsprekers, zoals Ben Tiggelaar, Jan van Setten en Santiago ‘Jimmy’ Mellado, president en CEO van Compassion International. Als niet-christen interpreteerde ik de titel van dit seminar als leidinggeven vanuit een groot maatschappelijk belang, waarbij de nadruk zal liggen op de mens en zijn talenten.

Maar al snel werd Jezus erbij gehaald.

Het Compassion leiderschapsseminar combineert namelijk inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek met lessen vanuit de praktijk en vanuit een bijbels perspectief. Prima! In het kader van mijn persoonlijk leiderschap hartstikke goed en inspirerend om eens vanuit dát hogere doel te luisteren naar de leiderschapslessen van deze topsprekers. En om maar meteen met de deur in huis te vallen citeer en deel ik graag de drie leiderschapslessen die we volgens Ben Tiggelaar van Jezus kunnen leren.

  1. HET GAAT OM JE HELE WEZEN; waarbij compassie en vergeving centraal staan. Het gaat om het vermogen om vrijwillig afstand te doen van je rechten, als dat voor de gemeenschap beter is.
  2. EERST DIENEN, DAN LEIDEN; we zijn allemaal in de eerste plaats elkaars dienaars. Leiderschap is allereerst een manier om anderen te helpen.
  3. DE WERELD TOT BLOEI BRENGEN; dienend leiden, waarbij liefde, vrede en gerechtigheid centraal zouden moeten staan. Hoe kan ik als leider een ander tot ontwikkeling brengen?

Bij mij brachten deze lessen een diep gevoel van respect teweeg. En een verlangen om ook ooit zo’n leider te kunnen zijn. Natuurlijk doen we ontzettend ons best met zijn allen, vanuit de beste intenties. Maar ik ben er niet van overtuigd dat we in de hedendaagse wereld voldoende stil staan bij dergelijke lessen. Dat is toch ook schier onmogelijk in een wereld waar we voortdurend worden geconfronteerd met regelzucht, eigenbelang en zelfverrijking. Een wereld waarin verandering de enige constante is.

VUCA

Juist in deze ‘VUCA-world’ (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) waarin we leven. VUCA is een acroniem om de continu veranderende, vaak onduidelijke wereld met hoge onzekerheid en complexiteit te duiden. Juist in deze wereld is het van belang om compassie te tonen, om de intentie te waarderen in plaats van het gedrag blindelings af te straffen. En te gaan voor gerechtigheid en de wens om anderen te helpen.

“What fuels your leadership?!”

Juist nu is het belangrijk om na te denken over wat jou als leider drijft!

En hier dan ook naar te handelen, zo goed en zo kwaad als het gaat.

Dat is niet eenvoudig, zoals Santiago ‘Jimmy’ Mellado die avond al zei:

“It’s hard to overcome world’s voice of success”.

Slotsom

Handel vanuit respect en niet uit angst en vanuit de overtuiging jezelf te moeten bewijzen. Train jezelf om te kunnen dienen en laat de wens tot controle eens los. Laat dat gevoel alsmaar meer te moeten hebben links liggen, zodra je het ambt van leider aanvaardt, gaat het niet meer over jezelf. Voeg waarde toe aan de mens en breng die ander tot ontwikkeling en bloei. Dat is volgens mij leiderschap voor een hoger doel!

Veteraan, Landmacht, defensie, leger

Wat is een veteraan u waard? Een vraag die wel vaker door mijn hoofd spookt. Een vraag die wordt opgeroepen door nieuwsberichten, (social) media, gesprekken en meer persoonlijk door mijn eigen heroriëntatie op leven en werk als officier b.d. En dat valt als veteraan, of überhaupt als ex-militair, nog niet mee.

Wie is veteraan?

Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. In de tekst gebruik ik de termen veteraan en ex-militair door elkaar. Een veteraan is immers een ex-militair en ik doe de aanname dat anno 2015 het gros van de ex-militairen wel veteraan is. Waar ik ‘hij’ schrijf bedoel ik zowel de mannelijke als de vrouwelijke veteraan.

Wat is een veteraan u waard?!

Twee gratis treinkaartjes per jaar, een blits veteranenpasje en een speldje? Inderdaad een beetje mager. Maar er is meer, zoals een veteranenloket en wetgeving om zorg te mogen ontvangen. Naar mijn mening een goed begin, maar we zijn er nog lang niet. Dit zijn nog steeds maatregelen binnen de eigen vertrouwde cirkel van de politiek, defensie en het Veteraneninstituut.

Het bedrijfsleven is nu aan de beurt om de waarde van de veteraan in te zien. En we weten allemaal, dat ondanks een aantal goede initiatieven, de veteraan en ex-militair nog steeds niet op waarde wordt geschat. Nee, want een veteraan heeft uiteraard psychische klachten, heeft alleen maar verstand van militaire werkwijzen, kan alleen maar hiërarchisch denken, volgt alleen bevelen op en meer van dit soort stigma’s. Het woord ‘veteraan’ roept zelfs in sommige gevallen al negatieve associaties op.

Ik vraag u, de werkgever, nu:

“Wat is een veteraan u waard?!”

Misschien dat ik u een beetje op weg kan helpen. Op weg naar uw bewustwording van wat deze man of vrouw allemaal voor u kan betekenen:

  • Een veteraan is loyaal en integer naar de organisatie en naar het team; hij werkt hard, is intrinsiek gemotiveerd en toegewijd. Een veteraan is als geen ander een teamplayer.
  • Een veteraan werkt samen. Ongeacht ras, leeftijd, religie, al dan niet aanwezige competenties, een veteraan werkt altijd samen. Hij rekent op de ander en weet dat er ook op hem wordt gerekend.
  • Een veteraan is een volwassen professional en beschikt over enorme arbeidsethos.
  • Een veteraan is getraind om gedisciplineerd, zelfstandig, efficiënt en onder druk te werken.
  • Een veteraan waardeert kleine gebaren, is dankbaar voor wat hij heeft en neemt niets voor vanzelfsprekend aan. Een veteraan zet door, waar anderen stoppen. Zie dit niet als persoonlijke bedreiging, maar gebruik dit ter uwer voordeel!
  • Een veteraan weet zich snel nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken en zijn gedrag aan elke situatie aan te passen. Vanaf werkdag één draagt de veteraan substantieel bij.

Leider

De (ex-) militaire leider, dus ook de veteraan, leidt door een voorbeeld te zijn. De militaire leider weet als geen ander dat er meer nodig is dan een bevel en wat sterren op de schouder. De militaire leider weet zijn personeel te motiveren en stimuleren tot maximale inzet, overal en veelal onder verzwarende omstandigheden. Hij weet op positieve en integere wijze mens en organisatie te bewegen tot ontwikkeling, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsmatig handelen. Naast zijn ‘hard skills’ zet hij hiervoor ook zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden in. De meeste veteranen spreken meer dan één taal en ze weten zich, door hun internationale kennis en ervaring, te bewegen in complexe en internationale omgevingen.

Uw behoefte

Organisaties en hun medewerkers moeten het hoofd bieden aan voortdurend en snel wijzigende omstandigheden.

Procesoptimalisatie, Lean thinking, dienend leiderschap, succesvolle resultaten en dito borging in uw organisatie, projectmatige en flexibele inzet, veiligheid, risicobeheersing, duurzaamheid, efficiëntie en maatschappelijke waarde. Ligt daar niet vooral uw behoefte? Ik weet wel een oplossing…

Kijk goed rond in uw netwerk en nodig eens een ex-militair uit voor een kopje koffie. Neem de moeite om goed te luisteren en door te vragen. En stel uzelf nog eens de vraag: “Wat is een veteraan mij waard?!” Waarschijnlijk worden uw verwachtingen overtroffen. Doe er uw voordeel mee!

Ter afsluiting een mooi citaat van The U.S. Department of Veterans Affairs:

“Veterans have been trained in multiple types of occupations that involve information technology, customer service, business management, sales, operations, and many more. Military experience fosters great respect for procedures, and Veterans are never afraid to tackle tough problems to reach results.”